Επίγειες και δορυφορικές Κεραίες τηλεόρασης

Επισκευές

Κεραίας τηλεόρασης κεντρικού ενισχυτή κεντρικής κεραίας πολυκατοικίας δορυφορικών πιάτων OTE TV – Nova & όλων των ελεύθερων

Κόστος 20,00€  χωρίς υλικά

Αν κάποιο πρόβλημα είναι μεμονωμένο όπως π.χ χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα γίνεται επιτόπου αντικατάσταση.

Κόστος 20,00€  χωρίς υλικά

Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση κεραίας τηλεόρασης και ενισχυτή
Τοποθέτηση εξωτερικής κεραίας κεντρικού ενισχυτή.
Κεντρικής κεραίας πολυκατοικίας.
Εγκατάσταση OTE TV – Nova & όλων των ελεύθερων καναλιών μέσω δορυφόρου,την τοποθέτηση του δορυφορικού πιάτου αλλά και τον έλεγχο ή ρύθμιση των ήδη τοποθετημένων δορυφορικών κεραιών πάντα με την πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση για το σπίτι ή την πολυκατοικία σας.

Εαν δεν υπάρχει ο δορυφορικός εξοπλισμός μπορούμε να παρέχουμε ότι χρειάζεται για μια σωστή εγκατάσταση όπως δορυφορικό πιάτο, βάση στήριξης του δορυφορικού πιάτου και καλώδια.

Ρύθμισες

Ρύθμιση κεραίας και ενισχυτή
Ρύθμιση του ενισχυτή ώστε να καλύψει τις πρίζες του σπιτιού σας η
της πολυκατοικίας.
Συντονισμός τηλεοράσεων ώστε να πιάσουν όλα τα κανάλια της digea.