Τηλεφωνικά κέντρα

Εγκατάσταση – Προγραμματισμός – Ενημέρωση & Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων
Εγγύηση υπεύθυνη μελέτη και άριστη εγκατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων στο χώρο σας.
Όλα τα τηλεφωνικά κέντρα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη.
Ηχογράφηση προαπαντητικών τηλεφωνικών μηνυμάτων και τοποθέτηση στα τηλεφωνικά κέντρα.
Μεταφορά τηλεφωνικών κέντρων, Σύνδεση & μεταφορά γραμμών και εσωτερικών τηλεφώνων.

Εξοικονόμηση κόστους με χρήση των υφιστάμενων πόρων, στο κόστος επικοινωνίας, στο κόστος δικτύωσης, στην αρχική επένδυση αλλά και κατά την επέκταση.
Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών με το Σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση μέσω e-mail, επικοινωνία σε απομακρυσμένο εσωτερικό και mobile extension.

Άμεση τεχνική υποστήριξη εντός της ημέρας αρχικά μέσω του τηλεφώνου και του συστήματος τηλεδιαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, με επίσκεψη των τεχνικών μας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας.