Δομημένη καλωδίωση

Εγκατάσταση και συντήρηση δομημένης καλωδίωσης

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις μιας επιχείρησης για ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας μηχανών σε όλα τα
επίπεδα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων συχνά δημιουργούσε πρόβλημα, αφού οι καλωδιώσεις, που υπήρχαν ή ακόμα και αυτές που εγκαθίστανται και σχετίζονταν με την τεχνολογία αυτή, δεν μπορούσαν λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά. Σε αυτόν τον τομέα, η εταιρία μας, έχοντας κατασκευάσει πληθώρα διαφορετικών συστημάτων δομημένης καλωδίωσης, προτείνει τις κατάλληλες λύσεις με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια και χαμηλές τιμές.

Με άλλα λόγια όταν μιλάμε για δομημένη καλωδίωση αναφερόμαστε στην μελέτη και κατασκευή ενός δικτύου καλωδιώσεων και υλικών ασθενών ρευμάτων, που γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο διεθνώς αναγνωρισμένο για τη διαχείριση και την μεταφορά πληροφοριών (εικόνα, ήχος, δεδομένα)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη, τον χώρο που θέλει να εκμεταλλευτεί, τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις του δικτύου παρέχουμε δωρεάν προ μέτρηση και μελέτη όδευσης εγκατάστασης καλωδίων καναλιών με πιστοποιημένα Pach panel τερματισμού καλώδια Cat 6 και κόστος των παραπάνω.
Εφαρμόζοντας τα παραπάνω το δίκτυο θα ειναι

  • Ασφαλές
  • Γρήγορο
  • Αποτελεσματικό
  • Εύκολα διαχειρίσιμο,
  • Οικονομικό