Δίκτυα – Ίντερνετ

Δίκτυα Υπολογιστών
Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις νέων δομημένων δικτύων υπολογιστών τηλεφωνικών κέντρων και τηλεφωνικών συσκευών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, μέχρι την πρίζα του Γραφείου.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις με αξιοπιστία, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές υλοποίησης, όσον αφορά τη ταχύτητα και τη απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε περιπτώσεις επισκευής ή τροποποίησης ήδη εγκατεστημένων δικτύων και καλωδιώσεων επιδιορθώνοντας συχνά προβλήματα που παρουσιάζονται στο Internet σε παλιά κτίρια ή στη μεταφορά δεδομένων σε ένα δίκτυο υπολογιστών.

Ειδικά σε παλαιές κατοικίες, η τηλεφωνική γραμμή από το πριζάκι του Router μέχρι το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, περνάει από τουλάχιστον 2-3 σημεία (κουτιά-πίνακες), αν όχι πολύ περισσότερα, όπου υπάρχουν ενώσεις καλωδίων “στο χέρι” με αποτέλεσμα να διαβρώνεται ο χαλκός και να προκαλεί θόρυβο και διακοπές στη γραμμή. Επιδιορθώνουμε τις ενώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα ευπαθή σημεία.

Σας παρέχουμε δωρεάν επίσκεψη στον χώρο εγκατάστασης η επισκευής για την προ μέτρηση εργασίας και υλικών για έκδοση οικονομικής προσφοράς.